Aikido

Træningen

Vi lægger vægt på, at undervisningen foregår efter japanske traditioner og med et højt niveau af gensidig respekt mellem eleverne.
 
Den disciplinerede atmosfære højner koncentrationen under træningen. Træningen bliver tilpasset de tilstedeværende, men hver time er opbygget som følger:
 

Buk ind – Rei

Rei betyder både “at bukke” såvel som “etikette” i det hele taget. I japansk Budo siger man “Rei ni hajimari – rei ni owaru”: At alt Budotræning begynder og slutter med “Rei”. Det vil sige, at det vigtigste af alt i træningen er at lære korrekt opførsel.

Reishiki eller Reigi saho er betegnelser for etiketteformerne i Japan.

 
I dojoen lærer du de mest høflige japanske vendinger og adfærd ved at følge anvisningerne for dette. Du bliver vist de korrekte måder at bukke, stående såvel som siddende. Du lærer også de japanske vendinger som bruges under træning.
Den form for Reigi, som bruges i Shuren Dojo, er baseret på den form, der bruges i Ibaraki Shibu Dojo, i byen Iwama i Japan; det er skaberen af Aikido – Morihei Ueshiba O-Senseis egen dojo, og vi sætter en ære i, at elever i Shuren Dojo har det korrekte niveau af etikette, som den praktiseres i Japan.
 

Opvarmning – Junan Taiso

Træningen starter med langsomme strækøvelser, hvilket smidiggører kroppen som forberedelse til træningen.
 

Træningen – Keiko

Træningen kan starte med forsigtig indøvelse af faldteknik – Ukemi Renshu
Vi øver forlæns-, baglæns- og sidefaldsteknik som forbereder dig til at modtage Aikidoteknikkerne i træningstimerne.
 
Derefter starter hver træningstime med to faste øvelser: Tai no Henko – kropsvending / undvigelsesbevægelse, og Kokyu Ho – alternativ kropsdrejnings og kasteøvelse.
 
Derefter begynder tekniktræningen. Her øves der basis låse-, holde- og kasteteknikker. Teknikkerne udføres altid med hensyn til træningspartnerens niveau, så sikkerheden er i højsæde.
 

Buk ud – Rei

Vi slutter timen med at bukke, først mod Kamiza (frontvæggen). Kamiza har et billede af stifteren af Aikido, Ueshiba O-Sensei samt andre genstande, som repræsenterer Aikido. Derefter bukker alle for Sensei (instruktøren) og til sidst for den vi sidst trænede med.
At bukke er symbol på respekt og taknemlighed i japansk kultur – og denne tradition er meget vigtigt at kunne leve sig ind i hos os i Copenhagen Aiki Shuren Dojo.
 

Læs mere om træningen

Du kan finde en uddybende beskrivelse af principperne, som vi underviser efter på Aiki Shuren Dojo’s egen hjemmeside, www.aiki-shuren-dojo.com

Tag kontakt til os

Kunne du tænke dig at høre mere om vores Aikido træning er du altid velkommen til, at kontakte os. Henvend dig blot i kontaktformularen eller kontakt ansvarshavende underviser Peter M. Fogh på tlf.: 28 18 40 43.

Seidokan Japan Center